Sportovní rybaření "Na Tajchu"

 Na krátkodobou povolenku Státní rybářský lístek NEVYŽADUJEME!!! 

LOVNÉ OBDOBÍ OD 1. ČERVNA - DO 31. ŘÍJNA.

 LOVNÉ DNY.    Středa: 12:00- 23:00 hod. 

                           Pátek: 12:00- 23:00 hod. 

                           Sobota: 05:00 - 23:00 hod. 

                           Neděle: 05:00- 23:00 hod. 

Svátky jsou určeny jako neděle. 

ÚLOVNÉ MÍRY:          Kapr 40 cm 

                                     Lín 30 cm 

 NEJVĚTŠÍ POVOLENÝ ÚLOVEK: Množství za sezonu - dospělá osoba 14 kaprů, 5 línů.  Za den 1 kapr,1 lín. Mládež 10 kaprů, 1 lín za den 1 kapr, 1 lín.  Za měsíc dospělá osoba 5 kaprů, 3 líni ,za den 1 kapr, 1 lín. Za měsíc mládež 3 kapry, 1 lín ,za den 1 kapr, 1 lín.  Na denní povolenku 1 kapr, 1 lín .

Ulovenou rybu, která má zákonnou míru, si rybář může ponechat. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 Lovit raky a škeble.Je zakázané vláčení, zavážení a zanášení návnady, třpytkování a chytání na živou nebo mrtvou rybku!!!  Dále parkování všech motorových vozidel v těsné blízkosti hráze a okolí rybníku!!! Odchod od rybníku bez zaznamenání dosaženého úlovku v úlovkovém lístku!!! Chytat po celé délce hráze osazené bezpečnostním zábradlím !!! - Chytat přímo z pontonu!!! Chytat ryby ze stavidla!!! Vypouštění cizích ryb do rybníka!!! (výjimku lze domluvit s provozovatelem). PORUŠENÍ ZÁKAZU BUDE VYZNAČENO RYBÁŘSKOU STRÁŽÍ DO ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU, KE KTERÉMU BUDE PŘIHLÉDNUTO V PŘÍŠTÍM ROCE PŘI VYDÁNÍ NEBO NEVYDÁNÍ POVOLENKY! PARKOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE NA OBECNÍCH PARKOVIŠTÍCH A PŘED HLAVNÍ BRANOU U VJEZDU DO KEMPU. Každý příchod k rybníku zapsat do povolenky. Ponechanou rybu zaznamenat ihned při ulovení. Pokud žádná ryba nebyla ulovena - ten den řádek proškrtnout. Úlovkové lístky - odevzdat na OÚ Šindelová do 15 dnů po vypršení jeho platnosti. V případě neodevzdání sezónní povolenky nebude na příští sezónu povolenka vydána! Používat háčky bez protihrotu!  V DOBĚ REKREACE A KOUPÁNÍ NESMÍ BÝT KOUPAJÍCÍ SE REKREANTI OMEZOVÁNI. 

VYBAVENÍ : 2 pruty dospělá osoba i mládež. Mládež má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. Vybavení - podběrák, pevné vidlice, síťka na ryby, vyprošťovač háčků, míra pro zjištění délky ryb a další vybavení. Na základě stanov ČRS žádáme majitele všech povolenek, aby dodržovali vzdálenost při chytání ryb 3 m od sebe (nedohodnou-li se jinak). Vzhledem k nákupu většího množství mírových ryb a ryb (K1 - K2) požadujeme od všech rybářů, aby velice šetrně zacházeli s ulovenými rybami, zvláště podměrečnými. Vzhledem k tomu, že ryby jsou v případě odření náchylné k možnosti vzniku plísně a tím i zákazu dalšího rybolovu. Dále žádáme chytající sportovní rybáře, aby v případě zjištění nedodržení tohoto požadavku sami zakročili a znemožnili takovému rybáři další odchyt ryb. Chytání do čeřínku pouze s povolením ČRS. 

Žádáme, aby byla respektována rybářská stráž pověřena dozorem rybolovu na rybníku. Nerespektování tohoto nařízení bude povolenka odebrána. Majitel povolenky obdrží rybářský řád na základě vlastního podpisu. Tento řád doplňuje řád ČRS. Neznalost státního rybářského řádu a místního rybářského řádu nikoho neomlouvá! Žádáme všechny rybáře, aby z důvodu zabezpečení dalších let sportovního rybaření na rybníku "Tajch" dodržovali tento rybářský řád. 

PETRŮV ZDAR! 

Místní rybářský řád byl schválen usnesením č. 1/7/2017 dne 15.3.2017.

Ceník povolenek:

Dospělá osoba za sezónu.............................................................800 Kč

Mládež do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let za sezónu ..............250 Kč

Mládež od 12 let za sezónu .....................................................................400 Kč

Dospělá osoba za měsíc ..........................................................................500 Kč

Mládež za měsíc .......................................................................................300 Kč

Denní povolenka .......................................................................................150 Kč

Pátek - sobota - neděle...........................................................................300 Kč

Prodej povolenek:

Obecní úřad Šindelová - v úředních hodinách.

Telefon: +420 352 695 277 

Mimo úřední hodiny, o víkendu a ve svátcích je možno zakoupit povolenku u správce kempu paní Jany Šantrochové - tel. č. 776 080 003.